Docentenopleiding

Introductie
Ânchàhèe Yogatraining (CRKBO geregistreerd) biedt u een unieke docentenopleiding. Het volgen van de opleiding is een geweldige manier om zelf te kunnen groeien. Bovendien kun je bij voldoende kennis en niveau aan het einde van de opleiding het beroep van yogadocent gaan uitoefenen.

Voorwaarde:
Voor het deelnemen aan de docentenopleiding moet je minimaal één jaar de lessen Raja Yoga hebben gevolgd. De docentenopleiding duurt vier jaar en bevat lessen van drie uur per week.

Lessen:
De opleiding is grotendeels voor zowel de theorie als praktijk gebaseerd op de Yoga Sutra’s van Patanjali en de Hatha Yoga Pradipica van Svatmarama.

Yoga Sutra’s van Patanjali:
Pantanjali leefde zo’n twee eeuwen voor Christus en wordt beschouwd als de grondlegger van het achtvoudige yoga systeem: de Raja Yoga. Yoga is eigenlijk nog ouder en wordt al genoemd in de Rig Veda, de Upanishads en de Bhagavad Gitta. Patanjali heeft het toen bestaande systeem veranderd in yoga van acht stappen. Het leuke van Patanjali is dat hij de hele filosofie en techniek van yoga heeft samengevat in minder dan tweehonderd sutra’s, die vervolgens weer door allerlei deskundigen voorzien zijn van commentaren. Sutra’s zijn aforismen, zinrijke spreuken waarmee beknopt de essentie wordt weergegeven.

Het yogastelsel van Patanjali heeft acht onderdelen, die elkaar op natuurlijke wijze opvolgen.

De acht onderdelen zijn:
1) Yama
2) Niyama
3) Asana
4) Pranayama
5) Pratyahara
6) Dharana
7) Dhyana
8) Samadhi

Hatha Yoga Pradipica:
De Hatha Yoga Pradipica van Svatmarama geeft door zijn fantastische sutra’s over o.a. asana’s, krya, prana en pranayama, mudra en samadhi de aanvulling, die het juist beoefenen van yoga mogelijk maakt.

Lesmateriaal
In de docentenopleiding werken we in de eerste twee jaar met cursusmappen.
De Yoga Sutra’s van Patanjali (door Taimni) en de Hatha Yoga Pradipica van Svatmarama vormen de basis van het geschreven lesmateriaal.

In het eerste jaar komen de volgende thema’s aan de orde:

Yama’s
Niyama’s
Asana’s
Pranayama
Pratyahara
Dharana
Meditatie
Samadhi

Klésha’s
Energielichamen
Bijlage 1 Subtiele Anatomie
Bijlage 2 Hatha Yoga Pradipica

De thema’s in het tweede jaar zijn:

Doel van Yoga
Samadhi
Samyama
De Mudra’s
De Bhakti Sutra’s

Voor de anatomie maken we gebruik gemaakt van de eindexamenbundel voor de HAVO.

Het derde jaar zijn we bezig met astrologie: aan de hand van je eigen horoscoop word je vertrouwd gemaakt met de begrippen van de astrologie.

Het vierde jaar bestuderen we o.a. de Universele Psychologie uit de Gupta Vidya en de basiskennis van de Ayurveda (cursusmap).

Binnen de lessen wordt veel aandacht besteed aan het verwerven van de eigen vaardigheid. Het doel is dat leerlingen hun vaardigheid en niveau verhogen door systematisch de acht stappen van Patanjali te beoefenen.

Om de yogadocenten opleiding succesvol af te ronden zijn er een aantal eisen gesteld:
– iemand moet uiteraard voldoende niveau hebben
– bij voldoende niveau kan je aan het einde van de opleiding examen doen
– minimaal 80% van de lessen gevolgd zijn
– en een lesgeefervaring (aan een kleine groep) van minimaal 80 uur

Niet iedereen wil docent worden
Er zijn leerlingen die de opleiding volgen, zonder de intentie te hebben om dit meteen als docent in praktijk te willen brengen. De wens tot persoonlijke groei is ook een heel goed argument om de opleiding te volgen.

Benodigde boeken voor de docentenopleiding:
We werken voor de theorie met twee cursusmappen die zijn uitgegeven door Ânchàhèe Yogatraining.
Het schrijven van deze mappen is voornamelijk gebaseerd op de sutra’s van Patanjali ( door Dr. I.K. Taimni), de Hatha Yoga Pradipica van Svatmarana en de Narada Bhakti Sutra’s.

Verder maken we gebruik van de boeken:
– Yoga Sutra’s van Patanjali, Dr I.K.Taimni
– Yoga Dipika, B.K.S. Iyengar
– Havo biologie Samengevat, drs. E.J. van der Schoot, drs A.N. Leegwater
– Dhammapada Wijsheid van de Boeddha, Harischanadra Kaviratna
– De mooiste verhalen en legenden van hindoeïsme en boeddhisme, Uitgeverij Verba
– Astrologie en Bewustwording I, Roeland de Looff
– Astrologie en Bewustwording II, Roeland de Looff
– Gupta Vidya samengevat door Klaas Stuive
– Tien Upanishads, Uitgave van Ars Floreat
– De Stem van de Stilte, H.P. Blavadski
– Quantumgenezing, Deepak Chopra
– De heilige wetenschap, Sri Yoekteswar

De volgende boeken worden o.a. in de inleidingen van de lessen gebruikt (hoeven niet te worden aangeschaft).
Deze boeken zijn gekozen om hun eenvoud, om de beeldspraken en omdat ze meer bij onze Westerse manier van denken aansluiten.

– Autobiografie van een Yogi, Paramahamsa Yogananda
– Een ongewoon gesprek met God, Neale Donald Walsch
– Derde gesprek met God, Neale Donald Walsch
– Een gesprekje met God (de kleine Ziel en de Zon), Neale Donald Walsch
– Over de Goddelijkheid van de mens deel 1, Gabriela en Reint Gaastra – Levin
– Over de Goddelijkheid van de mens deel 2, Gabriela en Reint Gaastra – Levin
– Over de Goddelijkheid van de mens deel 3, Gabriela en Reint Gaastra – Levin
– Bekijk het, voel het en laat het los, Elise Schuitenmaker / Tresi Barros
– Mijn naam is Isaak, Elise Schuitenmaker / Tresi Barros
– Uit het Tibetaanse boek van leven en dood, John Peacock
– Zelfrealisatie door liefde, Dr. I.K. Taimni
– De lessen van de oude Cheng, Jan Verhaar
– Vuur in het hart, Deepak Chopra
– De zeven spirituele wetten van succes, Deepak Chopra
– De zeven spirituele wetten van yoga, Deepak Chopra
– Balans in je leven, Deepak Chopra
– Quantumgenezing, Deepak Chopra
– Meesterlijke Antwoorden: wijze antwoorden van Dr.P.R.Sharma door Ajata Stam
– Een lotus rijst op, Dr.P.R.Sharma
– Intens leven en sterven, Elisabeth Kübler-Ross
– Cirkel van het leven, Elisabeth Kübler-Ross
– Dhammapada Wijsheid van de Boeddha, Harischanadra Kaviratna
– Legendes van siddha’s of grote yogi’s, Philippe ‘Ajita’ Barbier
– Tich Nhath Hanh, Mededogen is zonder grenzen, Ton Kamphof
– Vrede begint bij jezelf, Tich Nhat Hanh
– Geheim India, Paul Brunton
– De stilte spreekt, Eckhart Tolle
– De kracht van het nu, Eckhart tolle
– Van dag tot dag. Krishnamurti
– Gesprekken met Yogananda, Swami Kriyananda
– Sri Ramana Maharishi Gesprekken, Paul Brunton en Munagala Venkataramiah
– Innerlijk vuur, Tich Nhat Hanh
– Aarden, Tich Nhat Hanh
– Het hart van Boeddha’s leer, Tich Nhat Hanh
– Ware liefde, Tich Nhat Hanh
– Je bent een geschenk aan de wereld, Tich Nhat Hanh
– De kunst van het leven, door verschillende auteurs
– The essence of Self- Realization, the wisdom of Pharamhansa Yogananda door Swami Kriyananda
– De Wetenschap van het Zijn en de Kunst van het Leven, Maharishi Mahesh Yogi

DOCENTENOPLEIDING -VERVOLG

Deze opleiding is toegankelijk voor cursisten die de docentenopleiding hebben voltooid. De lessen hebben dezelfde opbouw. De lesstof die hier wordt aangeboden heeft betrekking op verdere verdieping van de “Yoga Sutra’s van Patanjali’, de ‘Hatha Yoga Pradipika’en de ‘Wetenschap van de Ziel’. Verder komen aan bod studies uit de ‘Bhagavad gita’, de ‘Upanishads’ en de Veda’s